Karta Nauczyciela czas pracy

       

Archiwum


black cold cat portal

Temat: Niepubliczna szkoła
W świetle art. 42 ust. 1 i 42c ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a obowiązuje go pięciodniowy tydzień pracy.
Źródło: zbaszyn.fora.pl/a/a,35.htmlTemat: Ile godzin pracuje nauczyciel.
Jeżeli tak jest, że nauczyciel pracuje, tak jak pisze Paweł Ł - "Mój czas pracy to moje pensum..." to zadam pytanie nt poniższego artykułu : Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do realizacji: 1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (pensum), w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN lub ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie art. 42 ust. 7...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1393


Temat: urlop wypoczynkowy
...w tych placówkach z regulacjami powszechnymi. Nie można w tym względzie nie uwzględniać zmieniającej się doktryny prawa pracy i ograniczać unifikacji przepisów prawa pracy niewyłączonych wprost i co do samej istoty ustawą szczególną. Odwołując się do konieczności stosowania przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie kluczowym jest powołanie się na przepisy Karty Nauczyciela regulujące czas pracy nauczyciela. W świetle art. 42 ustawy Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze, nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Obowiązuje go także, co do zasady, pięciodniowy tydzień pracy. Stosownie do obowiązującego przepisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy i pobieranego za ten czas wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować enumeratywnie wymienione zadania, tj.: 1) zajęcia...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3745
Sitedesign by AltusUmbrae.